در ابتدای فعالیت رسمی شرکت بازرگانی صدف باران اولین هدف و استراتژی تعریف شده ، شناساندن شرکت به بازار هدف در جایگاه یک توضیع کننده معتبر تجهیزات پزشکی و پوشش کالایی حد اقل ۷۰% بازار بوده است که زمانی معادل سه سال برای دستیابی به آن در نظر گرفته شد که به حمدالله مجموعه صدف باران موفق شد در کمتر از زمان تایین شده به آن دست یابد .
استراتژی دیگر تعریف شده گسترش هر چه بیشتر بازار هدف و ، واردات کالای با کیفیت و ثبت یک برند به نام خود شرکت و در نهایت تولید آن محصول در کشور عزیزمان ایران می باشد که برای اجرایی شدن این هدف مدت زمانی معادل ۷ سال را در نظر گرفته ایم .
امید است به زودی زود و همانند اهداف ، اولیه مجوعه صدف باران موفق به رسیدن به اهداف فوق قبل از زمان مقرر گردد و روز به روز با خدمت رسانی بهتر به جامعه پزشکی در جایگاه خود موفق تر و استوار تر باقی بماند .