• گواهینامه مدیریت فروش و فروش حضوری از سمینار استاد پرویز ارگی
• کسب لوح تقدیر از کنگره دندانپزشکی کودکان ایران
• دیپلم دوره MS PROJECT MSP از مجتمع فنی تهران
• گواهینامه آموزشی مدیریت آکادمی CCPL
• گواهینامه آموزشی اعتبار آکادمی ISO
• گواهینامه آموزشی از انجمن علمی کیفیت ایران
• گواهینامه آموزشی بهره وری از اجلاس کشوری پنجگانه رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی
• کسب تندیس نشان پنج گانه رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی
• گواهینامه فروش و بازاریابی از باشگاه مدیران موفق
• اخذ کارت بارگانی از اتاق بازرگانی
• کسب تندیس فروش موفق از شرکت باندهای پزشکی ایران
• کسب تندیس طلایه داران عرصه کسب و کار

 

IMG_4758 IMG_4764 IMG_4767