ابزاری مناسب جهت ثابت نگهداشتن عضو در کودکان و نوزادان پس از انجام عمل رگ گیری در سه سایز ۵ ، ۱۰ و ۱۵ سانت تولید و عرضه می گردد .