آتل گچی سالم به صورت نواری و قطعات آماده شده و در طول و عرضهای مختلف تولید و عرضه می گردد ، لذا سایز مناسب برای هر گونه استفاده در دسترس می باشد . این محصول از نوار
های باند گچی با روکش پارچه ۰۴۴ %پنبه ساخته شده و در دو نوع استحکام باال )جهت پا ( و استحکام متوسط )جهت دست ( در اندازه های مختلف عرضه می گردد . ویژگی های این محصول عبارتند از :
- بسیار با صرفه و مناسب
- بانداژی بسیار سریع ، راخت و تمیز
- استحکام باال ، نرم و لطیف
- عدم نیاز به بانداژ زیر گچ
- فاقد گوشه های تیز و برنده
- دارا بودن قابلیت رادیولوژی و عکسبرداری