•    باند کشی فشار کم :
این نوع باندها معمولاً برای کاهش ورم (ادم) و کمک به برگشت سیاهرگها در عضوبا درجات مختلف نقص وریدی استفاده می گردند . به سبب ایجاد فشار کم ،در درمان حاد و مزمن وریدی (واریس) ، برطرف کردن تورم ، تسهیل جریان خون و … مورد استفاده قرار می گیرد . افزایش فشار بر سطح زیر این این نوع باندها به طور مستقیم با تعداد لایه های به کار رفته و نیرویی که در باند پیچی به کار می رود متناسب است این نوع باندها توانایی ایجاد و حفظ نیروی فشاری کم بر سطح زیر باند را دارند .
 
•    باند کشی فشار متوسط :
این نوع باندها معمولاً برای کاهش ورم (ادم) و کمک به برگشت سیاهرگها در عضوبا درجات مختلف نقص وریدی استفاده می گردند . به سبب ایجاد ایجاد فشاری
متوسط در درمان عروق گشاد شده و کنترل جریان خون و ورم های ناشی از جمع شدن خون در عروق وجراحات ارتوپدی به شمار می روند و از تجمع مواد متابولیک در بافت ها و ایجاد تورم جلوگیری نموده ، خطر لختگی خون در محل را می کاهد . در مدت زمان طولانی قابل استفاده بوده و هنگام خواب و استراحت نیازی به بازکردن آن نیست افزایش فشار بر سطح زیر این این نوع باندها به طور مستقیم با تعداد لایه های به کار رفته و نیرویی که در باند پیچی به کار می رود متناسب است این نوع باندها توانایی ایجاد و حفظ نیروی فشاری متوسط بر سطح زیر باند را دارند .
 
 
•    باند کشی فشار زیاد :
این نوع باندها معمولاً برای کاهش ورم (ادم) و کمک به برگشت سیاهرگها در عضوبا درجات مختلف نقص وریدی استفاده می گردند . جهت ایجاد کشش به نیروی
زیادی نیاز دارند از این رو بر سطح زیر باند فشار زیادی می آورند .  پیوندهای پوستی ، اسکارهای التیامی و مواضع برداشت شده پوست در اندام تحتانی (سوختگی های عمیق ) ممکن است دچار شکاف و شکستگی گردند . لذا جهت جلوگیری از پارگی پوست و همچنین جهت جلوگیری از ضایعات اضافی پوست که گاه بیش از یکسال طول درمان دارد ، از این نوع باندهااستفاده می گردد و عموماً جهت ایجاد فشردگی  و یکنواخت برای درمان و پیشگیری از بیماریها و اختلالات وریدی و صدمات ارتوپدی پس از اعمال جراحی و درمان آسیب ها بخصوص آسیبهای ورزشی و … به کار رفته و نیرویی که در باند پیچی بکار می رود متناسب است . این نوع باندها توانایی ایجاد و حفظ نیروی فشاری زیاد   بر سطح زیر باند را دارند .
 
•    باند کشی فشار خیلی زیاد :
 
 این نوع باندها جهت ایجاد کشش به نیروی زیادی نیاز دارند ، از این رو بر سطح زیر باند فشار زیادی می آورند . پیوندهای پوستی ، اسکارهای التیامی و مواضع برداشت
شده پوست در اندام تحتانی (سوختگی های عمیق ) ممکن است دچار شکاف و شکستگی گردند . لذا جهت جلوگیری از پارگی پوست و همچنین جهت جلوگیری از ضایعات اضافی پوست که گاه بیش از یکسال طول درمان دارد، از این نوع باندها استفاده می گردد و عموماً جهت ایجاد فشردگی  خیلی قوی یکنواخت برای درمان و پیشگیری از بیماریها و اختلالات وریدی و صدمات ارتوپدی و آسیبهای ورزشی و … به کار می رود . این نوع باند ها توانایی ایجاد و حفظ نیروی فشاری خیلی زیاد را دارند .
 
 
 
 
باندهای پزشکی, باند های پزشکی ,گاز جراحی, باند زیر گچ ویبرل, باند فایبرگلاس, گاز طبی, چسب لوکوپلاست, ژل های پزشکی,شرکت تجهیزات پزشکی, باند گچی, آتل گچی,آتل فایبرگلاس,آتل ارتوپدی, گاز وازلینه,پد الکلی