- شکم بند یکسره )گرم کن کلیه(
- کتف بند + تصویر
- شکم بند چسبی قابل تنظیم
- کمربند طبی لمباساکرال
- مچ بند یکسره+ تصویر
- مچ بند شصت دار با کف
- مچ بند قابل تنظیم
- نوارهای محافظ
- آرنج بند متوسط
- آرنج بند بلند
- زانوبند متوسط و بلند کشکک بسته
- قوزک بند
- ساق بند
- جوراب واریس

 

 

 

 

 

 

باندهای پزشکی, باند های پزشکی ,گاز جراحی, باند زیر گچ ویبرل, باند فایبرگلاس, گاز طبی, چسب لوکوپلاست, ژل های پزشکی,شرکت تجهیزات پزشکی, باند گچی, آتل گچی,آتل فایبرگلاس,آتل ارتوپدی, گاز وازلینه,پد الکلی