گاز استریل سالم از پارچه گاز ۰۴۴ %پنبه سفید ساخته و در محیطی پاکیزه و کامالً بهداشتی تولید و توسط مرکز تابش گاما استریل می گردد .
این گاز با ظرفیت باالی جذب ، پوششی بسیار مناسب برای بهبود زخم ، خراش و سوختگی های سطحی می باشد و به سادگی مورد استفاده قرار می گیرد ضمن اینکه زخم را از آسیب مکانیکی دور نموده و مانع از
عبور هوا نمی شود و اجازه تبادل اکسیژن و بخار آب را می دهد ،بهترین شرایط را برای بهبود زخم فراهم می آورد .
گاز طبی سالم از پارچه گاز ۰۴۴ %پنبه سفید ساخته و در محیطی پاکیزه و کامالً بهداشتی تولید می گردد . این محصول در انواع مختلف از لحاظ نمره نخ )۲۴ و ۴۴ ) و ابعاد )۰۴*۰۴) سانتیمتر و تعداد الیه های
)۸ و ۰۹ )عرضه می گردد . این گاز با ظرفیت باالی جذب ، پوششی بسیار مناسب برای بهبود زخم می باشد .

 

 

 

باندهای پزشکی, باند های پزشکی ,گاز جراحی, باند زیر گچ ویبرل, باند فایبرگلاس, گاز طبی, چسب لوکوپلاست, ژل های پزشکی,شرکت تجهیزات پزشکی, باند گچی, آتل گچی,آتل فایبرگلاس,آتل ارتوپدی, گاز وازلینه,پد الکلی