+ باند های اسلیپ برای افرادی است که اختالالتی در کنترل ادرار و یا سیستم دفعی شان دارند و به خصوص در بیماران معلول که قادر به حرکت نیستند و بیماران بی قرار استفاده می شود همچنین از
باندهای اسلیپ می توان برای دوران پس از عمل جراحی و زایمان استفاده نمود . باند اسلیپ کامالً منطبق با شکل آناتومیکی بدن طراحی شده و مانند لباس زیر به راحتی پوشیده می شود .
ویژگی ها :
- با حداقل فشار به راحتی کش می آید
- متناسب با سایز های مختلف است و بر روی بدن ثابت می ماند .
- قابل استفاده جهت نگهداری پد .
- قابل استفاده مجدد پس از شستشو
- قابل استفاده در ز

 

 

 

باندهای پزشکی, باند های پزشکی ,گاز جراحی, باند زیر گچ ویبرل, باند فایبرگلاس, گاز طبی, چسب لوکوپلاست, ژل های پزشکی,شرکت تجهیزات پزشکی, باند گچی, آتل گچی,آتل فایبرگلاس,آتل ارتوپدی, گاز وازلینه,پد الکلی