باند لوله ایی را می توان در هر جهت برش داد بدون اینکه در رفتگی در آن مشاهده گردد . باند لوله ایی کامالً بر روی موضع قرار گرفته و به شکل آناتومی بدن ، بدون اعمال فشار ثابت می گردد .
این محصول به منظور نگهداشتن گازهای پانسمان در موضع ، تنفس راحت تر بخش آسیب دیده از جمله سر ، تنه ، قسمتهایی بدن و انگشتان استفاده می شود .بدون چین خوردگی بر روی قسمت های مختلف بدن کشیده
شده و از لغزش بانداژ جلوگیری می کند . علیرقم کشش باال ، باعث ایجاد فشار وزار فرو و خون مردگ نمی شود . بافت شبکه ایی باندهای لوله ایی از الیاف نازک پلی آمید و نخ الستیک بافته شده است . این محصول
قابل شستشو است و با سایز مناسب کله بخش های بدن موجود می باشد .

 

 

باندهای پزشکی, باند های پزشکی ,گاز جراحی, باند زیر گچ ویبرل, باند فایبرگلاس, گاز طبی, چسب لوکوپلاست, ژل های پزشکی,شرکت تجهیزات پزشکی, باند گچی, آتل گچی,آتل فایبرگلاس,آتل ارتوپدی, گاز وازلینه,پد الکلی