النگ گاز سالم با نخ باریوم از پارچه ۰۴۴ %پنبه سفید شده با ظرفیت جذب باال در محیطی پاکیزه و کامالً بهداشتی تولید می گردد . این محصول در انواع مختلف از لحاظ ابعاد و تعداد الیه ها تولید
و عرضه می گردد .

 

 

 

باندهای پزشکی, باند های پزشکی ,گاز جراحی, باند زیر گچ ویبرل, باند فایبرگلاس, گاز طبی, چسب لوکوپلاست, ژل های پزشکی,شرکت تجهیزات پزشکی, باند گچی, آتل گچی,آتل فایبرگلاس,آتل ارتوپدی, گاز وازلینه,پد الکلی