لانگ گاز از جنس صد در صد پنبه و حاوی نخ باریم و دارای دستگیره ای از جنس پنبه می باشد که در اعمال جراحی استفاده می گردد و اطراف آن به نحوی دوخته شود که هیچ گونه سرنخ آزادی در آن مشاهده نشود. لانگ گاز به صورت ۲ لایه، ۳ لایه و ۴ لایه در ابعاد مختلف به شرح زیر ارائه می گردد که در بسته های ۱۰ و ۲۰ تایی بسته بندی و قبل از استفاده بایستی استریل گردد.
ابعاد لانگ گاز : ۴۰ × ۳۰ سانتیمتر ابعاد دستگیره : عرض حداقل ۵ سانتیمتر
۴۵ × ۴۰ سانتیمتر طول یک لا حداقل ۲۰ سانتیمتر
۵۰ × ۴۰ سانتیمتر
۷۰ × ۵۰ سانتیمتر