باند های پانسمان

باند های پانسمان

باندهای پانسمانBPI  در عرض های استاندارد و به طولهای ۲ و ۳ یارد (۲۷۰ و ۳۶۰ سانت ) و عرض ۹ یاردی(۸ متر) به صورت سفارشی تولید میگردد ، از پنبه ۱۰۰% ساخته شده و مقداری خاصیت کشسانی هم دارد و همین ویژگی باعث شکل پذیر بودنش می شود . به این نوع باند ها […]

ادامه مطلب