باند گچی سلو باند

باند گچی سلو باند

پارچه آن اسپشیال لینو گاز نمره ۴۰ وارداتی می باشد + مواد گچی مجاز . در سایز های استاندارد  ۵ ،۵/۷،۱۰،۱۵و۲۰ سانتیمتر و به طول ۲۵۰ سانتیمتر       توزیع باندهای گچی شرکت در ۳ برند می باشد:باند گچی سلوباند،باند گچی سلونا،باند گچی دی-کست که برای اولین بار باند گچی ارتوپدی زیر نظر متخصصان با […]

ادامه مطلب