چست الکترود بزرگسال

چست الکترود بزرگسال

چست الکترود بزرگسال/کودک سایز ۵۵ جهت بزرگسال و سایز ۲۷ جهت کودکان می باشد. ساخت کره چست الکترود با ژل جامد مناسب جهت انجام تست ورزش قابلیت تنفس پوستی هنگام استفاده رسانای ساخته شده از نقره که انتقال امواج را با کیفیت بالا امکان پذیر می سازد دارای تاییدیه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی   […]

ادامه مطلب